Vodné hospodárstvo

Aké služby ponúkame našim klientom?

Spracovanie plánu opatrení pre prípad havarijného ohrozenia vôd látkami škodlivými vodám (zaškolenie zamestnancov).

Vytvorenie systému zabezpečenia proti haváriám a systému bezpečnej prevádzky (zaškolenie zamestnancov).

Zabezpečenie činnosti vodohospodára.

Vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie, resp. vodohospodárskeho diela - napr. odlučovač ropných látok, čistiareň odpadových vôd, atď.


Napíšte nám a my vám radi poradíme.