Evidencia odpadov

Všetci ľudia a to znamená aj podnikatelia pri svojej činnosti vyprodukujú nejaký odpad a stávajú sa tak držiteľmi odpadu.
Na základe Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. musia viesť podnikatelia veľmi detailnú a administratívne náročnú evidenciu o každom odpade v mesačných intervaloch.

Nechajte vypĺňanie evidenčných listov odpadov, vypisovanie kódov a skratiek a ohlasovanie údajov úradom na nás. Budete mať záruku, že to bude správne.

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na +421 908 717 300 alebo na info@envidu.sk.


Naše poradenstvo pre Vaše úspešné podnikanie

Čím sa zaoberáme

Ďalšie služby, ktoré poskytujeme našim klientom:

Integrovaná prevencia

Školenia

Prednášky


Celková cena objednaných služieb závisí od ich náročnosti a rozsahu.