Environmentálne poradenstvo

Kontakt

Ing. Branislav Sádovský

Mobil: +421 908 717 300

E mail: sadovsky@envidu.sk


Kancelária: 

Palatínova 39, 945 01 Komárno


Sídlo:

 Ul. biskupa Királya 2814/21, 945 01 Komárno


výpis z obchodného registra