Environmentálne poradenstvo

Kontakt

Ing. Branislav Sádovský

Mobil: +421 908 717 300

sadovsky@envidu.sk


Kancelária: 

Palatínova 39, 945 01 Komárno


výpis z obchodného registra