envidu Environmentálne poradenstvo

Kontakt

Adresa:

Mederčská 749/81, Komárno 945 01


Ing. Claudia Gettlerová
Mobil: +421 918 706 037
Email: gettlerova@envidu.sk


Ing. Branislav Sádovský
Mobl: +421 908 717 300
Email: sadovsky@envidu.sk


www.envidu.sk


výpis z obchodného registra