Odpadové hospodárstvo

Aké služby ponúkame našim klientom?

Analýza stavu vo Vašej firme.

Vytvorenie systému odpadového hospodárstva.

Návrh zhodnotenia odpadov.

Zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy, súhlasy na nakladanie s odpadmi, vypracovanie Programu odpadového hospodárstva, havarijné plány pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vypracovanie identifikačných listov odpadov, vedenie evidencie odpadov, vypracovanie hlásení (ročných, štvrťročných).

Prevádzkové poriadky, iné riadiace dokumenty - podľa požiadavky zákazníka.

Kontrola dodržiavania vytvoreného systému, návrhy opatrení na odstránenie legislatívnych nezhôd.

Školenie zamestnancov. 


Napíšte nám a my vám radi poradíme.