O nás

Váš úspech je pre nás motiváciou

Základným krédom práce našej spoločnosti je uspokojovať potreby svojich zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb v oblasti ochrany životného prostredia. Ochrana životného prostredia sa vo vyspelých krajinách sveta dynamicky vyvíja. S rastúcim celospoločenským záujmom o udržanie a zlepšenie kvality životného prostredia venujú mnohé organizácie zvýšenú pozornosť potenciálnym negatívnym environmentálnym vplyvom svojich činností zahrňujúcim aj výrobky a služby. Environmentálne politiky a ciele rozvoja smerujú k trvalému zlepšovaniu environmentálneho správania sa človeka a celej ľudskej spoločnosti.