Do roku 2025 sa má znížiť bioodpad v zmesovom odpade na 25 percent

Do roku 2025 sa má znížiť podiel bioodpadu v zmesovom odpade na 25 percent. Do konca roka 2025 sa má dosiahnuť miera recyklácie odpadov z obalov aspoň do výšky 65 percent z celkovej hmotnosti obalov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol Inštitút cirkulárnej ekonomiky na základe schválenia Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025.

Cieľom programu je upustenie od skládkovania odpadu. Zameraný je aj na odpad z textilu, bio plastov, pneumatík, stavebnín či na spaľovanie. Inštitút pripomína, že v dôsledku dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva čelí Slovensko infringementu, teda právnemu konaniu zo strany Európskej komisie.