Ochrana ovzdušia

Aké služby ponúkame našim klientom?

Analýza stavu vo Vašej firme. Zatriedenie zdrojov znečistenia v zmysle platnej legislatívy (kotolne, technologické celky, atď.).

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdrojov znečistenia ovzdušia - zavedenie evidencie. 

Výpočet poplatkov a spracovanie údajov potrebných pre výpočet poplatkov.

Sprostredkovanie meraní znečisťujúcich látok.

Spracovanie žiadosti k povoleniu vypúšťania skleníkových plynov - CO2, vypracovanie návrhu výpočtu emisií.

Školenie zamestnancov.


Napíšte nám a my vám radi poradíme.