Legislatíva 2024Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

Zmeny s účinnosťou od 09.04.2020 do 31.03.2024  


Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

Zmeny s účinnosťou od 01.04.2024  Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Zmeny s účinnosťou od 01.05.2016 do 31.03.2024   Zákon č. 543/2002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny

Zmeny s účinnosťou od 01.12.2022 do 31.03.2024    


Zákon č. 543/2002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny 

Zmeny s účinnosťou od 01.01.2024 
Vyhláška č. 251/2023 Z.z. o kvalite palív

Zmeny s účinnosťou od 01.07.2023 


Vyhláška č. 250/2023 Z.z, o kvalite ovzdušia

Zmeny s účinnosťou od 01.07.2023  

Zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zmeny s účinnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2024