Environmentálne poradenstvo

Čím sa zaoberáme?

Ing. Claudia Gettlerová

Environmentálny konzultant

gettlerova@envidu.sk

+421 915 358 111


Ing. Branislav Sádovský

Environmentálny konzultant

sadovsky@envidu.sk

+421 908 717 300


"Naša spoločnosť zabezpečí pre Vás a pre Vaše pohodlnejšie a jednoduchšie podnikanie profesionálne Poradenstvo a Služby v oblasti ochrany životného prostredia." 

Naše poradenstvo pre Vás

Partner pre úspešné podnikanie


SPRACOVANIE ODPADOV


Evidencia odpadov

Všetci ľudia a to znamená aj podnikatelia pri svojej činnosti vyprodukujú nejaký odpad a stávajú sa tak držiteľmi odpadu.Na základe Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. musia viesť podnikatelia veľmi detailnú a administratívne náročnú evidenciu o každom odpade v mesačných intervaloch.

Nechajte vypĺňanie evidenčných listov odpadov, vypisovanie kódov a skratiek a ohlasovanie údajov úradom na nás. Budete mať záruku, že to bude správne.


CIRKULÁRNA EKONOMIKA - Circle of Circular Economy

Cirkulárna ekonomika je aktuálnou témou v Európe i na Slovensku. Veľké spoločnosti sa doslova predbiehajú v ohlasovaní záväzkov vyššej udržateľnosti svojich výrobkov. Naopak malým hráčom na trhu môže prechod na cirkulárnu ekonomiku spôsobiť dodatočné finančné a administratívne zaťaženie. Je teda vôbec možné mať ziskový a zároveň cirkulárny biznis?

Cirkulárna ekonomika predstavuje komplexný systém, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu.

Čo pozitívne prináša firmám CIRKULÁRNA EKONOMIKA?

  1. Zníženie vstupných nákladov
  2. Nové zdroje zisku
  3. Zníženie rizika spojeného s kolísaním cien surovín
  4. Pozitívny zelený imidž Vašej spoločnosti
  5. Stimul pre zavádzanie inovácií

Zavolajte nám na +421 0908 717 300 alebo napíšte na info@envidu.sk