CIRKULÁRNA EKONOMIKA - Circle of Circular Economy

Cirkulárna ekonomika je aktuálnou témou v Európe i na Slovensku. Veľké spoločnosti sa doslova predbiehajú v ohlasovaní záväzkov vyššej udržateľnosti svojich výrobkov. Naopak malým hráčom na trhu môže prechod na cirkulárnu ekonomiku spôsobiť dodatočné finančné a administratívne zaťaženie. Je teda vôbec možné mať ziskový a zároveň cirkulárny biznis?

Cirkulárna ekonomika predstavuje komplexný systém, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu.

Čo pozitívne prináša firmám CIRKULÁRNA EKONOMIKA?

  1. Zníženie vstupných nákladov
  2. Nové zdroje zisku
  3. Zníženie rizika spojeného s kolísaním cien surovín
  4. Pozitívny zelený imidž Vašej spoločnosti
  5. Stimul pre zavádzanie inovácií